July 24, 2021

Naj bo svetloba! Kako? S pravilno vezavo električnih inštalacij

Si predstavljate objekt brez luči, stikal in drugih virov napetosti, ki jih potrebujemo za nemoteno delovanje različnih naprav in aparatov? Zagotove ne, saj smo ljudje praktično odvisni od električne energije.

Danes si življenja brez elektrike ne znamo več predstavljati, niti ne vemo kako bi takšno življenje sploh potekalo - elektriko potrebujemo za kuhanje, pranje, za polnjenje mobilnih telefonov, gledanje televizije, praktično vsako podjetje, če želi uspešno poslovati - potrebuje elektriko!

In povsod, kjer je govora o električni energiji in elektriki, tam so potrebne tudi ustrezne elektroinštalacije. Gre za pomemben del vsakega objekta, ki ga je potrebno načrtovati skrbno in premišljeno, izvedbo pa prepustiti strokovnjakom.

Koraki do uspešnega električnega napajanja

Za izvedbo elektroinštalacij je osnova pravilno zasnovan projektni načrt, v katerem je običajno natančno predviden potek elektroinštalacij. Načrt mora biti izdelan strokovno, natančno in predvsem v skladu z vsemi varnostnimi in tehničnimi normativi.

V stanovanjskih stavbah gre večinoma za elektroinštalacije nizke napetosti (220 V), medtem ko se v industriji uporabljajo močnejše inštalacije do 600 V.

Kadar gre za novogradnje, potem je načrtovanje elektroinštalacij veliko bolj preprosto, ko pa gre za adaptacije, je potrebno biti pri tem še toliko bolj previden.

Načrtujte jih skrbno in premišljeno

Danes je v stanovanjskih objektih nameščena raznovrstna elektronska oprema, računalniški sistemi in po možnosti še inteligentne inštalacije, zato so postale elektroinštalacije izjemno kompleksen projekt, pri katerem je strokovno načrtovanje ključnega pomena.

vezava-cena-elektroinstalacij

Pomembno je, da že v projektni dokumentaciji natančno opredelimo potek elektroinštalacij, saj je na ta način izvedba bistveno lažja, prav tako pa ne more priti do nepotrebnih napak, zaradi katerih bi bila investicija še večja.

Si predstavljate, da šele po koncu projekta ugotovite, da ste pozabili na stikalo v spalnici?

Elektroinštalacije vključujejo vse električne komponente, ki so od glavne električne omarice speljane v objektu. Torej gre za različne vrste kablov, stikal, vtičnic in razdelilnih omaric, ki so nujno potrebni za nemoten pretok električne energije iz električnega omrežja do porabnikov.

Pri tem je pomembno, da že pri nameščanju elektroinštalacij poskrbimo za dovolj velike plastične cevi za kable, ki nam omogočajo tudi kasnejšo morebitno nadgradnjo elektroinštalacij.

Z meritvami do večje varnosti uporabnikov

Z električnimi meritvami dobimo vse potrebne informacije o stanju električnih inštalacij, zato je  za kakovostno izvedbo električnih meritev je izjemno pomembno, komu jih zaupamo.

Poleg tega, da izberemo ustreznega elektroinštalaterja, ki ima vsa potrebna orodja in merilne naprave, je potrebno preveriti, da ima opravljen tudi strokovni izpit preglednika in merilca.

Električne meritve pa ne poskrbijo zgolj za večjo varnost uporabnikov, ampak so tudi zakonsko predpisane in jih je potrebno izvajati točno ob določenih situacijah.

Električne meritve je potrebno redno izvajati

Verjetno se boste vprašali, kdaj so sploh potrebne električne meritve?

Povsem logično je, da je potrebno določene parametre izmeriti že takoj po izvedbi elektro inštalacij, saj je to v večini primerov tudi pogoj, da boste dobili uporabno dovoljenje za objekt.

Malokdo pa je seznanjen s podatkom, da je potrebno tovrstne meritve opraviti tudi ob prenovi elektro inštalacij in ob kakršnikoli njihovi spremembi ali remontu. To pa zato, ker ob prenovi obstoječi parametri izgubijo veljavnost in jih je potrebno prenoviti.

Po končanih električnih meritvah vam izbrani elektroinštalater izda ustrezen zapisnik, kjer so opisane morebitne napake in pomanjkljivosti.

Na ta način se bistveno zmanjša tveganje za nepravilnosti v delovanju elektro inštalacij, zato je prav, da upoštevate tudi vsa priporočila za odpravo napak, ki so sestavni del zapisnika.

Pomembno je, da električne meritve redno izvajate ob vseh zgoraj naštetih situacijah, saj so ključnega pomena za brezhibno delovanje elektro inštalacij.

Srce inštalacij je elektro omarica

Elektro omarica je sestavni del vsakega objekta, ki je priključen na javno električno omrežje, saj predstavlja povezovalni člen med javnim električnim omrežjem in elektroinštalacijami v objektu.

Vsak objekt ima glavno elektro omarico, v kateri se običajno nahaja števec električne energije in glavne varovalke. Njihova izbira je izjemno pomembna, zato je najbolje, da je vezava elektro omarice prepuščena izbranemu ponudniku elektroinštalacij, ki bo poskrbela za kakovostno in strokovno izvedbo.

Poleg glavne elektro omarice, pa je potrebno v vsakem objektu poskrbeti tudi za vezavo elektro omarice, ki se nahaja v notranjosti objekta.

Običajno se takšne notranje elektro omarice nahajajo v vsaki etaži posebej in pomenijo razvod med posameznimi nadstropji. Vezava elektro omarice je zelo zahtevno opravilo, saj se v njo stekajo vsi električni kabli, hkrati pa se v njej glavni tokokrog deli na več manjših, ki jih varuje posamezna varovalka v elektro omarici.

Pravilna vezava elektro omarice preprečuje preobremenitev

Sestavni del vsake elektro omarice so torej ustrezne varovalke, ki ščitijo manjše tokokroge na katere so priključeni električni porabniki.

Če se le da, naj bo vezava elektro omarice izvedena tako, da ima vsak večji električni porabnik svoj tokokrog in varovalko. Na ta način lahko izklopimo električno energijo le za določen del hiše, s tem pa je tudi boljši nadzor nad električnimi porabniki.

Pri izvedbi elektroinštalacij je ključnega pomena, da je vezava elektro omarice pravilno izvedena.

V njej se nahajajo varovalke, katerih glavna naloga je zaščititi električne porabnike pred preobremenitvijo. Varovalke v primeru povečane obremenitve samodejno prekinejo električni tokokrog, s čimer preprečijo, da bi se električni porabnik zaradi tega pregrel ali poškodoval.

Vezava-elektro-omarice

Najbolje je, da za vezavo elektro omarice poiščete izbranega ponudnika elektroinštalacij, ki bo poskrbel za kakovostno izvedbo, hkrati pa boste s tem brez skrbi, da bi kasneje prišlo do uničenja katerega koli električnega porabnika v vašem domu.

 

Če boste upoštevali zgornje nasvete in poskrbeli za pravilno izvedbo elektroinštalacij, za redne meritve ter za brezhibno elektro omarico, boste brez težav še dolgo časa uživali v nemoteni oskrbi z električno energijo!

Malenkost več truda in pozornosti ob pričetku gradnje oziroma prenovi, se vam bo povrnilo v cenejši elektriki ter manj problemih.