July 9, 2021

Nakup ali prodaja podjetja

Pregled poslovanja podjetja je nujen za dobro poslovanje z drugim podjetjem

Pregled poslovanja podjetja je storitev, si jo mora od čas do časa privoščiti vsako dobro podjetje. Take preglede poslovanja podjetja največkrat opravijo razna odvetniška podjetja, svetovalna ali računovodska podjetja, oziroma tista, ki vas bodo natančno seznanila s poslovanjem in ostalimi finančnimi tveganji.

Pregled poslovanja podjetja je klasična storitev, ki jo zahteva vsako podjetje preden vstopi na poslovno pot z nekim drugim podjetjem, torej preden z njim opravi kakšno pomembno transakcijo. Mi si kot naročnik, naročimo podjetje za pregled, ki nam bo omogočilo oceno poslovnih, pravnih, finančnih ali davčnih tveganj z dotedanjim poslovanjem podjetja. Pregledi so lahko tudi tržni kadrovski ali pa tehnološki. Tako si lahko kot podjetje pred morebitnim nakupom, prodajo ali združitvijo pripravimo najboljšo strateško odločitev in preprečimo negativna presenačenja.

Pregled poslovanja podjetja nam navadno opravi oseba, ki ima izvedensko znanje na tem področju in nam poda oceno. Dober svetovalec nam bo zbiral pravilne informacije in ustrezen material, sistematično nam bo obdelal podatke, sestavil dobro ekipo, pregledal in analiziral vse informacije in nam pripravil končno poročilo.

Prodaja podjetja lahko nastopi zaradi različnih razlogov

Prodaja podjetja je postopek, do katerega pride zaradi različnih dejavnikov. Vsakdo, ki ima poslovno žilico, ima lahko v nekem trenutku željo, da bi osnoval lastno podjetje in tako postal sam svoj šef. Ustanovljeno podjetje ima lahko dobro poslovanje ali pa ne. Posameznik se lahko včasih odloči za prodajo podjetja iz različnih razlogov. Podjetnik se lahko na primer odloči za upokojitev in v družini nimajo naslednika, ki bi prevzel podjetje. V družini lahko nastopi bolezen in podjetnik ne more več nadaljevati družinskega posla. Včasih se zakonca ločita in se zato sporazumno odločita, da bosta prodala svoje ustanovljeno podjetje.

Prodaja podjetja nastopi tudi takrat, ko se določena oseba, ki ima podjetje odlči za selitev v tujino. Saj bo tam lahko našel večji in boljši trg. Seveda pa do prodaje podjetja pride tudi zato, ker ima posameznik v življenu nove poslovne izzive, ki bi jih rad uresničil.

Slaba posojila

Sak posameznik se seveda zaveda dejstva, da je cilj podjetja na trgu biti uspešen, primarni cilj je torej zaslužek, za katerega se je potrebno boriti in si ga izboriti. Vsa podjetja torej temeljijo na svojem zaslužku, več dela pomeni tudi več zaslužka in obratno. Zato je seveda vedno dobrodošlo več dela. Tudi banke so odvisne od nas, ljudi in vseh naših posojil, ki si jih na bankah zagotavljamo.

Slaba posojila so tako lahko za banke zelo problematična. Do teh pride takrat, ko posojilojemalec več kot 90 dni ne plača dogovorjenega obroka ali obresti. Z dobrim posojilom banka seveda pridobi obrestne prihodke, ki jih potrebuje bodisi za ustvarjanje dobička, ali pa za odobravanje novih posojil. Ko pa pride do tega, da posojilojemalec ne plača, mora banka rezervirati več kapitala, saj domneva, da posojilo ne bo odplačano.

Slaba posojila so tako lahko za banko tudi usodna, če se le ta kopičijo in banka sprejema slabe odločitve, komu posojila dati. Tako lahko hitro pride do kolapsa, saj banka ne pridobiva sredstev, ki bi jih mogla in denarja začne primanjkovati.

Prestrukturiranje omogoča, da podjetje ponovno zaživi

Vsak posameznik ima zagotovo željo po tem, da bi nekoč imel svoje podjetje in tako opravljal tisto delo, ki ga veseli in bi v tem užival ter se z veseljem vračal na svoje delovno mesto. Seveda pa je imeti podjetje vse prej kot lahka stvar, saj se moramo zavedati, kaj vse pride s tem. Samo podjetje je potrebno zelo dobro voditi in neprestano delati razne analize poslovanja, saj se le tako lahko zavedamo, na kakšni točki se podjetje nahaja in kaj vse lahko izboljšamo za boljšo produktivnost.

Prestrukturiranje pa podjetju omogoča, da ponovno zaživi, v primeru, da pride do tega, da podjetje zapade v dolgove in jih enostavno ne more poravnati. Samo prestrukturiranje je zagotovo boljše od stečaja, saj stečaj pomeni smrt podjetja. Tako lahko naredimo temeljito analizo, kaj vse je šlo narobe in kako te stvari izboljšati ter podjetje ponovno postaviti na noge in ga narediti uspešnega.

Prestrukturiranje podjetja pa seveda zahteva pravočasen pristop, da se izognemo nenadzorovani krizi samega podjetja. Zato je še toliko bolj pomembno, da naredimo analizo možnosti dolgoročnega preživetja podjetja, saj lahko le tako obstanemo na trgu in se izboljšujemo iz dneva v dan.

Prodaja podjetja

Stroški, ki jih prinaša nakup podjetja

V nekaterih primerih je smiselno kupiti oziroma prevzeti podjetje, kar je lahko velik napredek pri poslovanju gospodarske družbe. To je seveda relevantno predvsem za večje družbe, ki načrtujejo širitev na ta način, nakup pa pride v poštev tudi v nekaterih drugih primerih. Včasih je to rešitev tudi kot alternativa odpiranju novega podjetja – v primeru, da bi radi odprli družbo z omejeno odgovornostjo, moramo namreč zadostiti nekaterim pogojem in slediti kompliciranemu postopku, ki ga lahko močno poenostavimo z nakupom podjetja. V vsakem primeru pa moramo biti pozorni na kar nekaj stvari, ki odločajo o končni izkušnji pri takšnih odločitvah.

Predvsem je pomembno, da smo pozorni na vrednost podjetja in na stroške, ki jih v praksi prinaša nakup podjetja. Najbolj opazen strošek je seveda kupnina, ki jo določita obe stranki. Običajno se ta določi na podlagi strokovne ocene, torej pride v poštev tudi vrednotenje podjetij. To je storitev, ki jo najdemo v ponudbi finančnih strokovnjakov. Smiselno je izbrati dobrega izvajalca, ki lahko zagotovi zanesljivo vrednotenje podjetij. Le tako lahko pripravimo dobro ponudbo in dosežemo realno kupnino, ki bo ustrezna za obe stranki. Seveda pa s tem močno vplivamo na stroške – poleg kupnine moramo pomisliti tudi na to, koliko bo stalo samo vrednotenje podjetij in druge storitve, ki jih ob tej priložnosti koristimo.

Med stroški, ki spremljajo nakup podjetja, bi lahko izpostavili še kar nekaj manjših in manj opaznih stroškov. V nekaterih primerih pa je lahko nakup podjetja ugodna opcija, ki jo pravzaprav koristimo ravno zato, da se stroškom izognemo. Omenili smo že, da je včasih nakup dobra alternativa odprtju novega podjetja, saj lahko kupimo podjetje, ki je povsem novo. Če ga ne odpiramo sami, se namreč izognemo nekaterim stroškom, predvsem ne bo treba pripraviti ustanovnega kapitala. To je lahko velika prednost, zato je nakup pogosto dobrodošla alternativa ustanovitvi.

Vrednotenje podjetja je odvisno tudi od ponudbe kupca

Le tisti, ki imajo svoje podjetje, se zavedajo, koliko je potrebno vložiti truda in trdega dela v to, da je podjetje uspešno in obstane na trgu. Veliko je tudi takšnih, ki jim podjetje ne predstavlja več izziva in se odločijo za prodajo le tega.

Vrednotenje podjetja se v tem primeru izvaja tudi glede na poslovne izide samega podjetja in kako podjetje funkcionira na trgu, a zagotovo cena ne more poplačati truda, ki je bil vložen v to, da je podjetje postalo uspešno. Vrednotenje podjetjatako ni odvisno samo od prodajalca, ampak tudi od tega, koliko je kupec dejansko pripravljen ponuditi za samo podjetje.

Rešitve v primeru težav s poslovanjem

Pri poslovanju prej ali slej naletimo na težave, ki zahtevajo ustrezno ukrepanje. Lahko da gre za kakšne dokaj enostavne poslovne odločitve, včasih pa se srečujemo tudi z večjimi tveganji, ki lahko prinašajo dolgoročne posledice. Lahko nam recimo grozi insolventnost podjetja in lahko situacijo rešimo le z večjimi spremembami, običajno s prestrukturiranjem. Na srečo lahko računamo na različne oblike pomoči in tudi na različne rešitve, s katerimi dosežemo dobre rezultate. Veliko je seveda odvisno od tega, za kakšno situacijo gre in kakšen rezultat bi lahko dosegli – včasih moramo ukrepe načrtovati in sprejeti sami, pogosto pa imamo na voljo poslovno svetovanje, ki nam te odločitve močno olajša.

Poslovno in finančno svetovanje

Strokovno svetovanje je vedno dobrodošlo, še posebej v primeru kakšnih konkretnih težav, ki jih lahko s takšnim ukrepom točno naslovimo. Včasih imamo dokaj jasno sliko in različne znane rešitve, kot recimo velja za insolventnost podjetja, pri čemer imamo na voljo različne postopke. Vsekakor pa bo v vsakem primeru pametno, da dobro preučimo razpoložljive možnosti in izkoristimo pomoč, ki jo nudijo strokovnjaki.

Na voljo imamo različne oblike svetovanja, ki nam lahko močno pomagajo v različnih situacijah. Insolventnost podjetja običajno kliče po večjih spremembah, odvisno od tega, kako velike so težave oziroma dolgovi. Je pa svetovanje vsekakor zelo dobrodošlo tudi v drugih primerih, tudi pri rednem poslovanju – navsezadnje so najboljše rešitve vedno preventivne. Poskrbimo lahko za to, da do težav sploh ne pride. Ravno pri takšnih ukrepih je pametno koristiti poslovno in finančno svetovanje, saj lahko pričakujemo veliko pomoč pri upravljanju poslovanja, naposled pa seveda odlične rezultate pri vodenju podjetja.

Še posebej je koristno finančno svetovanje pred kakšnimi večjimi poslovnimi odločitvami, ki so pogosto kritične za podjetje v težavah. Takrat si napak preprosto ne moremo privoščiti, v poštev pride le najboljša možna rešitev, ki jo lahko razkrije strokovno svetovanje.

Kontroling je sistem za spremljanje in analiziranje poslovanja

Vsako podjetje, ki je na trgu, ima seveda cilj biti boljše od svoje konkurence. To je seveda ključ do uspeha, saj moramo biti od nekoga boljši, da bi bili bolj uspešni. Zato je zelo pomembno tudi to, da so podjetja pri svojem poslovanju previdna in ga redno spremljajo.

Kontroling je tako osnovni instrument upravljanja in nadzora in ga je potrebno opravljati v vsakem podjetju, če le to želi biti uspešno. Gre za to, da preverimo tudi trenutne rezultate z načrtovanimi, kar je zagotovo dodatna motivacija. Kontoroling za podjetja nam torej na enostaven in pregleden način prikaže stanje podjetja na različnih področjih. Ravno zato je le ta ključnega pomena, saj bomo tako vedno na tekočem, na kateri točki se podjetje nahaja.