Odškodnska odgovornost iz pogodbe

Škoda, dodeljena zaradi kršitve pogodbe. Na splošno je namen odškodnine zaradi kršitve pogodbe povrniti škodo oškodovancu. Splošno pravilo je, da naj bi odškodnina postavila tožnika v enak položaj, kot če bi bilo naročilo izvedeno. Odškodnine se običajno dodelijo za izgubo pričakovanja (izguba kupčka) ali izgubo odvisnosti (zapravljeni odhodki).V nekaterih primerih lahko sodišče dodeli odškodnino, ki presega strogo odškodninsko mero. Primeri nadomestitve škode vključujejo nominalno škodo, oteženo škodo, restitucijsko škodo in račun dobička.Za škodo zaradi kršitve pogodbe veljajo načela oddaljenosti , vzročne zveze in omilitve . Za več informacij glejte Opomba o praksi, Škode zaradi kršitve pogodbe: pregled .